Reiki BhiSajya
Voor opleidingen en behandelingen

Reiki en kwaliteit

Tegenwoordig is het lastig om uit het enorme aanbod een geschikte cursus uit te kiezen. Er worden kwalificaties gegeven die vaak niet reëel zijn en waarbij wij, als groep serieuze masters, veel vraagtekens hebben. 

Wanneer je een goede behandelaar wil worden en serieus het ambacht wil leren is het belangrijk kritisch te zijn en de opleiding daarop te selecteren. Als behandelaar werk je met mensen en hoor je te leren hoe om te gaan met lichamelijke, emotionele en mentale klachten die je tegen kunt komen. Ook beginverergering, contra-indicaties, ethische kwesties, uitleg over het netjes werken als complementaire tak naast de reguliere zorg en beroepsgeheim horen absoluut in een goede opleiding en zorgen voor een basis waarmee je als beginnend behandelaar aan de slag kunt.

Een goede opleiding zal ook iemand pas als ReikiMaster opleiden wanneer deze al jaren intensief als behandelaar aan het werk is geweest en zo heel veel ervaring heeft opgedaan. Ook dient er te worden gekeken naar de motivatie van een cursist om les te willen geven. ReikiMaster worden is een traject van veel ervaring opdoen, veel lezen, zelfontwikkeling en daarna onder begeleiding van een andere ervaren Master je eigen lesmateriaal en cursusopbouw maken. Alleen op deze manier zal de Master zelf goed les kunnen geven zodat de kennis behouden blijft.

Waar voorheen een strenge selectie bestond wanneer iemand ReikiMaster wilde worden is het tegenwoordig mogelijk om zonder enige ervaring een Mastercertificaat te halen en les te gaan geven. Deze Masters missen de ervaring en de kennis en bieden daardoor geen goede basis aan hun cursisten. Het is dus belangrijk om te kijken hoe de Master zelf is opgeleid en wat er in de lessen aan bod komt. Vaak worden er grote groepen tegelijk opgeleid in een te korte tijd. Qua inwijdingen is dat al niet mogelijk dus dat zal van de oefen- en uitlegtijd afgaan. Ook wordt dan vaak direct met dezelfde groep de cursus reiki 2 gepland. Ook dat is een alarmbel want het is heel persoonlijk of en wanneer iemand aan een volgende graad toe is. 

Een goede opleiding

Een goede opleiding geeft een uitgebreide uitleg over de werking van energie en zorgt dat iedere cursist hierop afgestemd wordt tijdens de inwijdingen. Daarnaast is het belangrijk dat er tijdens de cursus veel geoefend kan worden om het gevoel in de handen te leren kennen. Al tijdens de cursus leer je zo het reikigevoel in je handen herkennen en leer je om jezelf en anderen een volwaardige behandeling te geven. Je leert de energie kennen en krijg feedback van je medecursisten waardoor vertrouwen ontstaat en je ook in je eigen omgeving een behandeling zult durven geven. Zonder oefenen weet je niet welke sensaties je kunt voelen en wat deze betekenen. 

Helaas is het oefenen tegenwoordig niet altijd meer opgenomen tijdens een cursus. Ook blijkt er vaak 'plotseling' geen tijd meer voor te zijn. Er zijn momenteel grote aanbieders actief die schermen met een accreditatie of aansluiting bij bijvoorbeeld het CAT die weinig kennis van zaken hebben. Het probleem is vooral dat een cursist in eerste instantie niet weet wat hij of zij gemist heeft en ervan uitgaat dat de opleiding prima was. In deze gevallen zijn de reviews dus niet echt veelzeggend.

Inwijdingen (of afstemmingen)

Ook apart is dat er tegenwoordig bij sommige Reiki 1 en 2 opleidingen geen inwijdingen (of afstemmingen) worden gegeven omdat deze optioneel en tegen bijbetaling aan te vragen zijn. Dat is op z'n minst vreemd te noemen want juist de inwijdingen zorgen er voor dat je afgestemd wordt op de Reiki energie.  Wanneer je niet bent ingewijd werk je met je eigen energie en dat kan ervoor zorgen dat je vermoeid raakt of klachten overneemt. 

Het kiezen van een goede opleiding

De kracht kan pas worden ontdekt door het werken met Reiki en dat is een heel individueel proces waarbij een goede begeleiding hoort. Alleen dan komt Reiki tot zijn recht en zal een cursist de energie begrijpen en veel plezier krijgen in het werken met de energie en het geven van behandelingen. Een schriftelijke cursus, online inwijdingen, grote groepen cursisten of een onbereikbare Master zijn geen goede signalen wanneer u serieus behandelingen wil leren geven.

Reiki en de verschillende tarieven

Naast het verschil in kwaliteit van de opleidingen zijn er ook grote verschillen in cursustarief. Veel Nederlandse ReikiMasters zijn aangesloten bij de Vereniging van ReikiMasters Cirkel. Ook Reiki BhiSajya is hier lid van. De Cirkel is voorstander is van betaalbare en eerlijke prijzen om Reiki toegankelijker te maken voor iedereen. Daarnaast is de Cirkel actief in het stimuleren van kwaliteit binnen alle Reikiopleidingen in Nederland. Wellicht bent u misschien al de hogere tarieven van de ReikiAlliance tegengekomen. Het verschil tussen de stromingen is vooral de prijs. De cursussen worden allebei volgens het Usui systeem gegeven en bij allebei de stromingen zijn er opleidingen van betere of wat mindere kwaliteit.  

De verschillende Reiki stromingen

De her-ontdekker van het (eeuwenoude en vergeten) systeem van het werken met Universele Levensenergie was Dr. Mikao Usui. Hij was degene die onze manier van behandelen, lesgeven en inwijden heeft uitgewerkt. Hij noemde dit complete systeem het Original Usui System of Natural Healing.  Alle Reikivormen in het westen zijn gebaseerd op dit oorspronkelijke systeem. 

Na verloop van tijd zijn er echter veranderingen aangebracht, zoals het toevoegen van extra mantra's, inwijdingen, symbolen of technieken. Deze aanpassingen resulteerden in ongeveer 170 nieuwe stromingen die vaak claimen beter, sterker of vollediger te zijn. Uit nieuwsgierigheid heb ik wat uitstapjes gemaakt en hierdoor werd het voor mij heel duidelijk om alleen met de originele vorm te blijven werken. Voor mij is het belangrijk mijn cursisten zo zuiver mogelijk les te geven in de oorspronkelijke manier zoals Usui het bedoeld heeft.