Reiki BhiSajya
Voor opleidingen en behandelingen

Wetenschappelijk onderzoek

We zijn als serieuze Reikiopleiders blij dat er tegenwoordig steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de werking van energie.

Hierbij een vertaald artikel met wat technische onderbouwing:

In de jaren 80 van de vorige eeuw hebben dr. Robert Becker en dr. John Zimmerman onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met mensen terwijl ze met Reiki werken. Becker en Zimmerman ontdekten niet alleen dat de hersengolf patronen van zowel gever als ontvanger gesynchroniseerd worden in de alfa staat - een staat die karakteristiek is voor diepe ontspanning en meditatie. De hersengolven bleken daarnaast ook synchroon te pulseren met het aardmagnetisch veld, bekend als de Schuman Resonantie. Op de momenten waarop deze synchrone puls zich voordoet, is het bio magnetisch veld van de reiki gever minstens 1000 maal groter dan normaal, en dat niet als resultaat van inwendige lichaamsprocessen.

Toni Bunnell (1997) geeft aan dat de verbonden energievelden tussen aarde en reikigever deze laatste mogelijk in staat stelt de 'oneindige energiebron' of het 'universele energieveld' aan te spreken door middel van de Schuman Resonantie.

En in hun verhandeling 'the Matter Myth' (1991) schetsen prof. Paul Davies en dr. John Gribben vanuit de quantum fysica het beeld van een 'levend universum' waarin alles verbonden is in een 'levend web van onderlinge afhankelijkheden'. Dit alles biedt een mogelijke verklaring voor de subjectieve eenheidservaring en bewustzijnsverruiming die wordt ervaren door velen die regelmatig reiki ontvangen of zichzelf ermee behandelen.

Het grote pulserende bio magnetische veld dat door de handen van energetische therapeuten vloeit terwijl zij werken, is verder onderzocht door Zimmerman (1990, USA) en Seto (1992, Japan). Zij ontdekten dat de pulsen zich voordoen in dezelfde frequenties als hersengolven, dat ze variëren tussen de 0,3 en 30 Hz, en dat de focus het meest ligt in het gebied tussen de 7 en 8 Hz, de alfa staat. Medisch onderzoek wijst uit dat deze frequentiegebieden genezing in het lichaam stimuleren, waarbij specifieke frequenties geschikt zijn voor bepaalde weefsels. Bijvoorbeeld, 2 Hz stimuleert de regeneratie van zenuw weefsel, 7 Hz bot weefsel, 10 Hz gewrichten, 15 Hz de kleine bloedvaten. Fysiotherapeutische apparatuur maakt gebruik van deze eigenschappen om zachte weefsels te helpen regenereren, en in ultra sound technologie worden ze toegepast om onder andere verstopte aderen vrij te maken en nierstenen te vergruizen. 

Ook is al vele jaren bekend dat een elektrische spoel rond een fractuur die niet wil genezen, botgroei en herstel stimuleert.
Becker legt uit dat 'hersengolven' zich niet beperken tot de hersenen alleen, maar dat ze door het hele lichaam reizen via het peri neurale systeem, het geleidende weefsel dat alle zenuwen omgeeft. Tijdens een reikibehandeling beginnen de bio magnetische golven als relatief zwakke pulsen in de thalamus van de behandelaar, en verzamelen cumulatief kracht terwijl ze door de perifere lichaamszenuwen gaan, inclusief de handen. 
Eenzelfde effect wordt gespiegeld in de ontvanger van de behandeling. Becker geeft aan dat dit bio magnetische systeem mogelijk de voornaamste verantwoordelijke factor is voor de lichaamsprocessen die het herstel van kwetsuren regelen en de balans herstellen. De beschreven spiegelwerking illustreert een bijzondere eigenschap van reiki (en verwante therapieën): dat zowel de gever als de ontvanger profiteren van de behandeling, wat het proces zeer efficiënt maakt.

Het is nog interessant op te merken dat dr. Becker zijn onderzoek heeft uitgevoerd op proefpersonen van overal ter wereld, met zeer uiteenlopende culturele en religieuze achtergrond. Bij alle proefpersonen waren vergelijkbare resultaten meetbaar, ongeacht hun geloofsopvattingen of levensovertuiging, hoe tegengesteld deze opvattingen en overtuigingen ook waren ten opzichte van elkaar. 
Neutraliteit is een bekende eigenschap van reiki, aangezien de methode geen geloof voorschrijft. Iedereen kan het dan ook gebruiken ongeacht overtuiging, geloof of zelfs het ontbreken daarvan. 
Een eigenschap die niet alleen bijdraagt tot de populariteit van reiki, maar die de reiki methode ook geschikt maakt voor verklaring in termen van wetenschappelijk onderzoek.


Reiki BhiSajya