Reiki BhiSajya
Voor opleidingen en behandelingen

Voorwaarden

Reiki is een aanvulling en geen vervanging van de reguliere geneeskunde. Reikipraktijk BhiSajya vraagt u altijd de adviezen en voorschriften van reguliere artsen en specialisten op te volgen en de eventueel voorgeschreven behandelmethoden strikt na te leven. BhiSajya zal nooit adviseren voorgeschreven medicatie te verminderen, een hoeveelheid te veranderen of hiermee te stoppen.  

Mensen die anti-afweermedicatie gebruiken na een orgaantransplantatie raden we echter af om een reikibehandeling of -cursus te volgen omdat de energie het getransplanteerde orgaan als ‘nietlichaamseigen’ materie herkent en de afweer hiertegen zal versterken. U begrijpt dat dit niet wenselijk is. Wanneer u zich opgeeft voor een behandeling of cursus is het belangrijk dat u zich hiervan bewust bent.  

De cliënt of cursist dient zelf te beoordelen of hij of zij geestelijk en lichamelijk in staat is een behandeling of cursus te volgen. Reikipraktijk BhiSajya aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een behandeling of cursus.  

Bij aanvang van de cursus of behandeling kunt u contant betalen of het bedrag overmaken naar:  NL64 INGB 0004834609 tnv Bazaj te Hoogland onder vermelding van de cursus- of behandeldatum.  

Tussentijdse annulering van een cursus is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna zullen bij annulering 50% van de cursuskosten aan u in rekening worden gebracht. (Tijdens het plannen van een cursus wordt het aantal cursisten zo samengesteld dat iedereen direct kan oefenen in het behandelen van anderen. Ook wordt iedere cursist tijdens de cursus behandeld door de andere cursisten. In sommige gevallen is het niet mogelijk de vrijgekomen plek op korte termijn in te vullen waardoor een cursus geen doorgang kan vinden.)

Annulering van een behandeling is tot uiterlijk 24 uur voor aanvang mogelijk zonder kosten. Bij annulering korter dan 24 uur voorafgaand aan de behandeling wordt 50% van de kosten aan u in rekening gebracht. U ontvangt hiervan dan een factuur. Dit omdat de tijd die voor u gereserveerd staat op deze korte termijn niet meer kan worden ingevuld.  

De ethiek van Reiki houdt in dat wij ons, als lid van de Vereniging van Reikimasters Cirkel, ten alle tijde bewust zijn van het beroepsgeheim en dat we ons inzetten om een voor u optimaal resultaat te verkrijgen.  

Reiki BhiSajya is in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij SoloPartners.  

Certificaat Solopartners
Certificaat SoloPartners.pdf (127.1KB)
Certificaat Solopartners
Certificaat SoloPartners.pdf (127.1KB)